Hotline hỗ trợ 0982 018 588
0

SẢN PHẨM

BỘ KIT CAMERA WIFI 4 KÊNH 1080P (2.0MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

BỘ KIT CAMERA WIFI 4 KÊNH 1080P (2.0MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

6,064,000 đ Giảm 3,664,000 đ

2,400,000 đ

BỘ KIT CAMERA WIFI 4 KÊNH 960P (1.3MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

BỘ KIT CAMERA WIFI 4 KÊNH 960P (1.3MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

5,300,000 đ Giảm 3,200,000 đ

2,100,000 đ

BỘ KIT CAMERA WIFI 8 KÊNH 1080P (2.0MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

BỘ KIT CAMERA WIFI 8 KÊNH 1080P (2.0MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

10,800,000 đ Giảm 5,800,000 đ

5,000,000 đ

BỘ KIT CAMERA WIFI 8 KÊNH 960P (1.3MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

BỘ KIT CAMERA WIFI 8 KÊNH 960P (1.3MP) NVR QUAN SÁT NGÀY ĐÊM

9,356,000 đ Giảm 5,356,000 đ

4,000,000 đ