I. Download ứng dụng ( APP XMeye Pro) cho IOS ( Iphone/Ipad ).

 

II. Download ứng dụng ( APP XMeye Pro ) cho Android .

 

III. Download ứng dụng ( APP XMeye ) cho IOS ( Iphone/Ipad ).

IV. Download ứng dụng ( APP XMeye ) cho Android .

V. Download CMS H.264 dành cho Windows PC, Laptop.

VI. Download CMS H.265 dành cho Windows PC, Laptop.

VII. Download VMS dành cho Windows PC, Laptop

 

VIII. Download VMS dành cho Macbook

CMS 

Phần mềm CMS (Camera Management Software) là công cụ tốt nhất cho việc quản lý hệ thống camera của bạn bao gồm các thiết bị NVR (Đầu ghi hình mạng ), DVR ( đầu ghi hình AHD ) và các camera IP từ máy tính PC ( hệ điều hành windown ) và MAC ( hệ điều hành của Apple )

Những tính năng chính:

1) Xem trực tiếp video của các camera  Starvision  hoặc các thiết bị của hãng khác dùng chuẩn ONVIF.

2) Ghi hình trực tiếp trên thiết bị cài đặt ( PC hoặc MAC )

3) Có thể xem lại hình ảnh tại chỗ nếu ghi hình trực tiếp trên thết bị hoặc có thể xem lại thông qua đầu ghi hình.

4) Công cụ quản lý người sử dụng ưu việc, có phân quyền cho người truy cập.

5) Có thể remote và thiết bị để cấu hình hệ thống.

6) Quản lý các tính năng đầu ghi hình camera.